Logo

Nationella registret för ortognatkirurgi

Nationella registret för ortognatkirurgi, NROK, startades hösten 2017. I och med det inleddes den första systematiska registreringen i Sverige av kirurgiska korrigeringar av dentofaciala anomalier och växtstörningar.